Almissa

09. – 13. 08. 2022.

Program 2022.

9.8.

Tvrđava Mirabella

20.00 – Zoran Pavelić

20.30 – Kata Mijatović

21.00 – Otvo­re­nje – raz­go­vor s kus­to­som i umjet­ni­ci­ma / artist talk

10.8.

Ispred srednje škole

20.00 – Vanja Pagar

21.00 – Lji­lja­na Mihaljević

22.00 – raz­go­vor s umjet­ni­ci­ma / artist talk

11.8.

Smokvica

18.00 – Matko Trebotić

19.00 – Adnan Štambuk

20.00 – raz­go­vor s umjet­ni­ci­ma / artist talk

12.8.

Ispred srednje škole

9.00 – Marko Marković

21.00 – Andrea Resner

22.00 – raz­go­vor s umjet­ni­ci­ma / artist talk

13.8.

Tvrđava Mirabella

20.30 – Rino Efendić

21.00 – Mom­či­lo Golub

21.30 – Želj­ko Marović

22.00 – Vlas­ta Deli­mar i Milan Božić

22.30 – raz­go­vor s umjet­ni­ci­ma / artist talk