Almissa

21. – 26. 08. 2020.

program 2020

21.8.
petak

21:00
OTVORENJE
POLJIČKI TRG

18:00 — 21:00
GRADSKI MUZEJ OMIŠ
Ale de la Puen­te
Un infi­ni­to, 2014
Snim­lje­ni raz­go­vor s auto­ri­com

18:00 ‑21:00
CRKVA SVETOGA DUHA
Adri­an Paci
Cen­tro de per­ma­nen­za tem­po­ra­nea, 2007
Doku­men­tar­ni film

BILLBOARD NA ULAZU U OMIŠ,
(POLJIČKA CESTA – DOČINE)
Thi­er­ry Geof­froy / Colo­nel
The Emer­gen­cy Will Repla­ce The Con­tem­po­rary, 2016

19:00 – 21:00
POKRETNA JEDINICAT
Zoran Pave­lić

ULICA FOŠAL 8
Ana Eli­za­bet
Dišeš?, 2011

22.8.
subota

od 10:00
ULICA FOŠAL, PLAKATNA MJESTA
Bože­na Kon­čić Badu­ri­na
Što ova mla­dost ima zabo­ra­vit’?, 2020

12:00 – 20:00
TVRĐAVA MIRABELLA (BUNKER)
Toni Meš­tro­vić Samo­kon­tro­la, 2020

19:00 – 21:00
POKRETNA JEDINICA
Kata Mija­to­vić Almi­ssa Emer­gen­cy, 2020

MOŽE SE POSJETITI + ON DISPLAY:

10:00 – 12:00 i 16:00 – 21:00
CRKVA SVETOGA DUHA
Adri­an Paci
Cen­tro de per­ma­nen­za tem­po­ra­nea, 2007

8:00 – 15:00
GRADSKI MUZEJ OMIŠ
Ale de la Puen­te
Un infi­ni­to, 2014

ULICA FOŠAL 8
Ana Eli­za­bet
Dišeš?, 2011

BILLBOARD
Thi­er­ry Geof­froy
The Emer­gen­cy Will Repla­ce the Con­tem­po­rary, 2016.

23.8.
nedjelja

OMIŠKA ŠETNICA
(PUT SVJETIONIKALUKOBRAN)

17:00 – 21:00
Bojan Mucko / Vanja Babić
Teren­ski rad 3, 2020

19:00 – 21:00
POKRETNA JEDINICA
Zoran Pave­lić
Almi­ssa Emer­gen­cy, 2020

12:00 – 21:00
ULICA MILE GOJSALIĆ
Eric del Cas­til­lo
Sti­li­tas, 2020

od 12:00
STUP SRAMA, POLJIČKI TRG
Lana Sto­ji­će­vić
Kolo­na, 2020

MOŽE SE POSJETITI:

10:00 – 12:00 i 16:00 – 21:00
CRKVA SVETOGA DUHA
Adri­an Paci
Cen­tro de per­ma­nen­za tem­po­ra­nea, 2007

8:00 – 15:00
GRADSKI MUZEJ OMIŠ
Ale de la Puen­te
Un infi­ni­to, 2014

ULICA FOŠAL, PLAKATNA MJESTA
Bože­na Kon­čić Badu­ri­na
Što ova mla­dost ima zabo­ra­vit’?, 2020

ULICA FOŠAL 8
Ana Eli­za­bet
Dišeš?, 2011

BILLBOARD NA ULAZU U OMIŠ,
(POLJIČKA CESTA – DOČINE)
Thi­er­ry Geof­froy / Colo­nel
The Emer­gen­cy Will Repla­ce the Con­tem­po­rary, 2016

17:00 – 20:00
TVRĐAVA MIRABELLA (BUNKER)
Toni Meš­tro­vić
Samo­kon­tro­la, 2020
doku­men­ta­ci­ja

24.8.
ponedjeljak

8:00 – 15:00
ZGRADA GRADSKE UPRAVE
Dino Bića­nić
Everyt­hing Is Going to Be a Memory, 2017

19:00 – 21:00
POKRETNA JEDINICA
Kata Mija­to­vić
Almi­ssa Emer­gen­cy, 2020

20:00
ŠETNICA RIBNJAK (LUKOBRAN NA PRIKU)
Dri­ton Sel­ma­ni
Flag of Tomor­row, 2020
Raz­go­vor s auto­rom

MOŽE SE POSJETITI:

10:00 – 18:00
CRKVA SVETOGA DUHA
Adri­an Paci
Cen­tro de per­ma­nen­za tem­po­ra­nea, 2007.

8:00 – 15:00
GRADSKI MUZEJ OMIŠ
Ale de la Puen­te
Un infi­ni­to, 2014

ULICA FOŠAL 8
ANA Eli­za­bet
Dišeš?, 2011

BILLBOARD NA ULAZU U OMIŠ,
(POLJIČKA CESTA – DOČINE)
Thi­er­ry Geof­froy / Colo­nel
The Emer­gen­cy Will Repla­ce the Con­tem­po­rary, 2016

ULICA FOŠAL, PLAKATNA MJESTA
Bože­na Kon­čić Badu­ri­na
Što ova mla­dost ima zabo­ra­vit’?, 2020

STUP SRAMA, POLJIČKI TRG
Lana Sto­ji­će­vić
Kolo­na, 2020

17:00 – 20:00
TVRĐAVA MIRABELLA (BUNKER)
Toni Meš­tro­vić
Samo­kon­tro­la, 2020
doku­men­ta­ci­ja

25.8.
utorak

20:00
DOM ZDRAVLJA
Vik­tor Popo­vić
Bez nazi­va (Arhiv Omiš: Dom zdrav­lja), 2020

21:00 – 23:00
PLATO KRAJ SREDNJE ŠKOLE
Boris Gre­iner
Raz­go­vor s auto­ri­ma

Snim­lje­ni raz­go­vor s auto­rom
Thi­er­ry Geof­froy / Colo­nel i kus­to­si­com Tija­nom Miško­vić

MOŽE SE POSJETITI + ON DISPLAY:

8:00 — 15:00
ZGRADA GRADSKE UPRAVE
Dino Bića­nić
Everyt­hing Is Going to Be a Memory, 2017

8:00 – 15:00
GRADSKI MUZEJ OMIŠ
Ale de la Puen­te
Un infi­ni­to, 2014

17:00 – 20:00
TVRĐAVA MIRABELLA (BUNKER)
Toni Meš­tro­vić
Samo­kon­tro­la, 2020
doku­men­ta­ci­ja

ULICA FOŠAL 8
Ana Eli­za­bet
Dišeš?, 2011

BILLBOARD NA ULAZU U OMIŠ,
(POLJIČKA CESTA – DOČINE)
Thi­er­ry Geof­froy / Colo­nel
The Emer­gen­cy Will Repla­ce the Con­tem­po­rary, 2016

ULICA FOŠAL, PLAKATNA MJESTA
Bože­na Kon­čić Badu­ri­na
Što ova mla­dost ima zabo­ra­vit’?, 2020

STUP SRAMA, POLJIČKI TRG
Lana Sto­ji­će­vić
Kolo­na, 2020

ŠETNICA RIBNJAK (LUKOBRAN NA PRIKU)
Dri­ton Sel­ma­ni
Flag of Tomor­row, 2020

26.8.
srijeda

19:00 — 20:00
VELIKA PLAŽA
Vlas­ta Žanić
Voda do grla, 2020

ON DISPLAY, MOŽE SE POSJETITI:

8:00 – 15:00
ZGRADA GRADSKE UPRAVE
Dino Bića­nić
Everyt­hing Is Going to Be a Memory, 2017

8:00 – 15:00
GRADSKI MUZEJ OMIŠ / OMIŠ CITY MUSEUM
Ale de la Puen­te Un infi­ni­to / An Infi­nity, 2014

17:00 – 19:00
ULICA MILE GOJSALIĆ
Eric del Cas­til­lo
Sti­li­tas, 2020

17:00 – 20:00
TVRĐAVA MIRABELLA (BUNKER)
Toni Meš­tro­vić
Samo­kon­tro­la, 2020
doku­men­ta­ci­ja

ULICA FOŠAL 8
ANA Eli­za­bet
Dišeš?, 2011

BILLBOARD NA ULAZU U OMIŠ,
(POLJIČKA CESTA – DOČINE)
Thi­er­ry Geof­froy / Colo­nel
The Emer­gen­cy Will Repla­ce the Con­tem­po­rary, 2016

ULICA FOŠAL, PLAKATNA MJESTA
Bože­na Kon­čić Badu­ri­na
Što ova mla­dost ima zabo­ra­vit’?, 2020

STUP SRAMA, POLJIČKI TRG
Lana Sto­ji­će­vić
Kolo­na, 2020

ŠETNICA RIBNJAK
(LUKOBRAN NA PRIKU)
Dri­ton Sel­ma­ni
Flag of Tomor­row, 2020

+ uko­li­ko vri­je­me nije naz­na­če­no, može se pogle­da­ti tije­kom cije­log dana